ПР-1.8.01.00.000 (ПР 01.000) - Лобовина
Обозначение Наименование
1 ПР-1,8.01.01.000 Лобовина
2 ПР01.010А
3 ПР 01.020 Ящик
4 ПР 01.00.080 Включатель
5 ПР 01.00.260 Тяга
6 ПР 01.00.330 Кронштейн
7 ПР 01.01.060 Пластина
8 КТФ 03.000-01 или Редуктор
9 ПР-23.00.000
10 или Н 094.40.000А-323 Редуктор
11 или РУ-03.00.000 Редуктор
12 АВШ 01.617 Пружина
13 ГУТ 03.104 Ролик
14 МЖТ-10.00.00.616-01 Ось
15 ПР 01.00.401 Пластина
16 ПР 01.00.461 Шайба
17 ПР 01.00.619 Ось
18 180502 Подшипник
19 6-8x40.9650 Ось
20 М 10.5918 Гайка
21 10.65Г.6402 Шайба
22 8.11371 Шайба
23 12.11371 Шайба
24 3,2x18.397 Шплинт